วิสัยทัศน์ "สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

นางนารินทร์ โทนปั่น
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง-เหลือง
คติพจน์ : ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทนนำประโยชน์สงบสุขมาให้
เอกลักษณ์ : วิชาการเด่น
อัตลักษณ์ : ความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสาร กิจกรรม รอบรั้วม่วง เหลือง

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 ข้อมูล สำหรับนักเรียน และผลงานนักเรียน

 ข้อมูลสำหรับครู และผลงานบุคลากร

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง

 วารสารประชาสัมพันธ์

 สื่อ วีดีทัศน์

 สื่อ วีดีทัศน์

Sappha News 12 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

วีดิทัศน์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 05 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 29 ส.ค. 2565 - 04 ก.ย. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 22 - 28 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 15 - 21 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวการศึกษา
Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai