ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปและงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปและงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ และห้องสำนักอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ และห้องสำนักอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนางานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนางานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai