โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ทุกสังกัด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ทุกสังกัด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และอำเภอแม่สอด มีกำหนดเพื่อชักซ้อม…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม “หนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม” ๙๙สู่ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย นำโดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อนำเงินบริจาคมอบให้กับสภากาชาดไทย

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุวกาชาดโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม “หนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม” ๙๙ สู่ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย นำโดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อนำเงินบริจาคมอบให้กับสภากาชาดไทย แสดงพลังของเยาวชนในนามอาสายุวกาชาดที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กั…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมไทยงานประเพณีลอยกระทง แบบนิวนอร์มอล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีของไทย

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมไทยงานประเพณีลอยกระทง แบบนิวนอร์มอล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีของไทย ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม    

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำเดือนตุลาคม โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม.ตาก นำโดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปีกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai