โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖ โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธี และวางพวงมาลา จุดธูป-เทียน ถวายบังคมพิธีถวายราชสดุดี อ่…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาร์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และพิธีมอบทุน “พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)”

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาร์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการ…

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการต่าง ๆ         

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์็นานาชาติ WRG Online Edition ๒๐๒๑ การแข่งขันดาราศาสาตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ จัดโด…

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)         

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเข…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai