โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ทุกสังกัด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ทุกสังกัด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และอำเภอแม่สอด มีกำหนดเพื่อชักซ้อม…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖ โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธี และวางพวงมาลา จุดธูป-เทียน ถวายบังคมพิธีถวายราชสดุดี อ่…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม “หนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม” ๙๙สู่ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย นำโดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อนำเงินบริจาคมอบให้กับสภากาชาดไทย

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุวกาชาดโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม “หนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม” ๙๙ สู่ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย นำโดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อนำเงินบริจาคมอบให้กับสภากาชาดไทย แสดงพลังของเยาวชนในนามอาสายุวกาชาดที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กั…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาร์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และพิธีมอบทุน “พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)”

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาร์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai