โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการ บันทึกข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center:DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  มอบหมายให้ นายปกรณ์ เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการ บันทึกข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center:DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาพกิจกรรมเพ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ด้านหลักสูตรภาษาเมียนมาและภาษาจีน

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ด้านหลักสูตรภาษาเมียนมาและภาษาจีน โดยมี นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมกล่าวต…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงเป็นแบบอย่างที่ดี

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าร่วมการอบรม จัดโดยกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน งานส่งเส…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ผีเสื้อร่วมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรม ร้อยใจ แห่งความภักดี ประดิษฐ์ผีเสื้อร่วมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณห้องส…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดการประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรท้องถิ่น สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมยและลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมจัดการประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรท้องถิ่น สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมยและลุ่มน้ำแม่กลอง โดยมีนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับประธานการประชุม นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai