โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ และ พิธีลงนามส่งมอบงานในหน้าที่รับผิดชอบผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกับนางนารินทร์ โทนปั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationol Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationol Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ “ฝากไว้ด้วยศักดิ์ศรี ฝากความดีให้ตราตรึง”

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ “ฝากไว้ด้วยศักดิ์ศรี ฝากความดีให้ตราตรึง” โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้มด้วยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีงบประมาณ ๒…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า)

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง หัวหน้ารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วงเวี…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai