เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

ผลงานการวิจัย เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ครูทองแข หมื่นพิลมทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคม

แข่งขันประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ รูปแบบออนไลน์

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครู ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครู คศ.๓ ผู้เข้าการแข่งขันประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ Zoom ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ งานสัปดาห์วิทยาศาส…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai