โรงเรียนสรรพวิทยาคม แสดงความยินดีกับนายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างชาติ ๒๐๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ประเทศอิตาลี

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างชาติ ๒๐๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ประเทศอิตาลี ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ พฤศจิกายน พ…

นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับนายวรินทร สิริพงษ์ณภัทร ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามประกาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยนายสุภัทร จำปาทอง ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง “ASEAN and Thailand Towards Post-COVID-19 Recovery and Resilience” สื่อสารสนเทศเพื่อป้องกันโควิด-19 และฟื้นฟูอาเซียนหลังโควิด-19 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายณัฐพล วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียน นายทัศนวัฒน์ ฉัตรพาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อเรื่อง “ASEAN and Thailand Towards Post-COVID-19 Recovery and Resilience&#03…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดค่ายกิจกรรมพิธีเปิดค่ายเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ ๑๘ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ตามสถานการณ์ D M H T T

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดค่ายกิจกรรมพิธีเปิดค่ายเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ ๑๘ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ตามสถานการณ์ D M H T T โดยมี  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธี นายอนุพงษ์…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai