การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสรรพการ และอาคารเฉลิมพระเกียติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

แนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๗ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

แนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๗ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาเกษตร จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 …

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai