ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี จ้างจัดทำวารสารโรงเรียน ฉบับปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี จ้างจัดทำวารสารโรงเรียน ฉบับปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดซื้อกระดาษ A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดซื้อกระดาษ A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ จัดซื้อสารกรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ จัดซื้อสารกรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสัญญาณโทรทัศน์ภายในห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสัญญาณโทรทัศน์ภายในห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai