ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนประจำห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๖ ล.(อาคารเรียน ๕) งานปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องเคลือบห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดซื้อสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนประจำห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนประจำห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรม Merry Christmas Happy New Year ๒๐๒๒ และแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai