ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องเคลือบอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๒๐๔/๒๗ ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องเคลือบอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๒๐๔/๒๗ ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำแผงลวดตาข่ายเหล็กโครงคร่าวเหล็กกันสัตว์ปีกอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ค (อาคารเรียน ๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำแผงลวดตาข่ายเหล็กโครงคร่าวเหล็กกันสัตว์ปีกอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ค (อาคารเรียน ๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดทำป้ายตัวอักษรโลหะต้อนรับพร้อมทำสีและติดตั้ง ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดทำป้ายตัวอักษรโลหะต้อนรับพร้อมทำสีและติดตั้ง ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai