วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครู ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครู คศ.๓ ผู้เข้าการแข่งขันประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ Zoom ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่เป็นอุปกรณืสาทิต และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อที่เป็นอุปกรณ์สาทิต ได้แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานที่ผลิตขึ้น ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Categories ข้อมูล ผลงานบุคลากร/ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Author: สายัณห์ ภัทรเกียรติทวี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai