รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

ประจำปีงบประมาณ  2565

โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (e-budget)

หนังสือนำส่ง รายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

1.1 สรก 65-1

     1.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 31 มีนาคม 65

     1.1.2 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

     1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

     1.1.4 ลูกหนี้เงินยืมใน-นอกงบประมาณ

     1.1.5 ใบแจ้งหนี้ใบสำคัญ

1.2 การจับคู่บัญชี จากระบบ GFMIS

     1.2.1 การจับคู่บัญชีเงินสดในมือ

     1.2.2 การจับคู่บัญชีบัญชีลูกหนี้เงินยืม

     1.2.3 การจับคู่บัญชีประเภทเอกสารบัญชี

2.1 เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

3.1 สำเนาหนังสืองบทดลองส่ง สตง.

 

ประจำปีงบประมาณ  2564

โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (e-budget)

หนังสือนำส่ง รายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

1.1 สรก 64-1

     1.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 31 มีนาคม 64

     1.1.2 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

     1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

     1.1.4 ลูกหนี้เงินยืมใน-นอกงบประมาณ

     1.1.5 ใบแจ้งหนี้ใบสำคัญ

1.2 การจับคู่บัญชี จากระบบ GFMIS

     1.2.1 การจับคู่บัญชีเงินสดในมือ

     1.2.2 การจับคู่บัญชีบัญชีลูกหนี้เงินยืม

     1.2.3 การจับคู่บัญชีประเภทเอกสารบัญชี

2.1 เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

3.1 สำเนาหนังสืองบทดลองส่ง สตง.

Categories ITA Online

Post Author: นายสันติ์ แสงท้าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai