วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและเชี่ยวชาญ ผู้รับการประเมินประกอบด้วย

๑. นางสาวนงนภสร องค์การ ตำแหน่งครู รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ

๒. นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ ตำแหน่งครู รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ

๓. นางทองแข หมื่นพิลมทอง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ

ทั้งนี้โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการป้องการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Categories ข้อมูล ผลงานบุคลากร/ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Author: สายัณห์ ภัทรเกียรติทวี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai