วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน ร่วมจัดการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐

ผู้รับการประเมินประกอบด้วย

        ๑. นางสุวรรณีน์ ทองเกตุ ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

        ๒. นางนลินี ผาแสนเถิน ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

๓. นางภัทฐิกรณ์ ใจดี ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

๔. นางสายชล สุกันทา ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

๕. นายวิทยา วินาโร ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Categories ข้อมูล ผลงานบุคลากร/ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Author: สายัณห์ ภัทรเกียรติทวี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai