ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และผักออร์แกนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และผักออร์แกนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai