โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการต่าง ๆ         

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์็นานาชาติ WRG Online Edition ๒๐๒๑ การแข่งขันดาราศาสาตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ จัดโด…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมไทยงานประเพณีลอยกระทง แบบนิวนอร์มอล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีของไทย

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมไทยงานประเพณีลอยกระทง แบบนิวนอร์มอล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีของไทย ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม    

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)         

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเข…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑- ๖ เข็มที่ ๒  

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดบริการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑- ๖ เข็มที่ ๒ ซึ่งนักเรียนได้ลงทะเบียนประสงค์รับการฉีดวัคซีน ไว้กับทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่ยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด และสถานศึกษาที่จัดพิธีส่งเสริมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่ยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด และสถานศึกษาที่จัดพิธีส่งเสริมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai