โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๖ นายวิโรจน์  สุริยายนต์…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ๓.๗๕ – ๔.๐๐ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เลขคู่) ม.๒ ปัจจุบัน

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้คณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ๓.๗๕ – ๔.๐๐ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เลขคู่) ม.๒ ปัจจุบัน ทั้งนี้ นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ณ สวท.แม่สอด และสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรม…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รบความอนุเคาะห์จากทางโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครู ร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๒) ของนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai